20190101 GC LightPro -topp

…Velkommen til tannlegenes profesjonelle startside

Best Dental Care
Tannedam TANNLEGEFORUM 300X145
WEBTANNLEGEN_PASIENTINFO NY 300x145
corona virus beer og cigar 150x150

Originaltittel 9.mars “Alene med Corona” har fått nytt navn, og oppdateres fortløpende etter behovsvurdering. Som nasjonal helsepersonell-ressurs ble tannhelsesektoren vel helt glemt. I dag, 16.mars ser det litt bedre ut.

pasient-tannlege advice 150x142

Tannhelsetjenestens kompetansesentere har gode råd til sine pasienter. Vi gjengir essensen av disse i en generalisert form og inkluderer en Video.

fastlege lov og stetoskiop

Fra januar 2011 til mai 2017 ble 3 135 saker fra fastlegeordningen meldt til Norsk pasientskadeerstatning. Samlet erstatningssum var på 521 millioner kroner. Artikkel fra Legeforeningens Tidsskrift

Musefelle tannlegemann 150x132

27. februar fant vi en innrømmelse på Dental Sør sine nettsider: De har feilinformert tannlegene om Digora-programmet; hele tiden.

2020FTV FORSIDEN 150x212 10gr W

Denne utgaven regner jeg som den aller siste vi utgir: Alle tannleger som har fått Focus i posten, har fått god informasjon om dette. Nå går vi digitalt…

Paragraf-lovbok 200x123

Ny Høyesterettsdom 11.12.2019: Sykmeldingen er kun en sakkyndig uttalelse til en søknad om sykepenger, og Nav har full rett til å overprøve den. Høyesterettsdommen 10.12.2018 “En som er sykmeldt av legen er ikke nødvendigvis syk i lovens forstand – og dermed har rett til sykepenger.

TANNHJULET AGENDA

DURR agenda NO 595x362

.

20200322 Ivoclar agenda 595x362

  ANNONSØRINNHOLD  

EverX Flow, 500x304 agenda
gule heftet 2020 ioll 135x150

“Folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade” er det korrekte navnet på det vi kalte “Det gule heftet”, og er et “Rundskriv” fra Helsedirektoratet.

TANNKLINIKK-KJEDENE 200

Det siste er at den svenske kTannklinikk-kjeden OralCare AB har overtatt Tannhelsesenteret Bergrådvn. i Oslo

fredag 13 trettende 150x84

Vi har forsket i fenomenet: Her finner du kunnskap du godt kan klare deg uten. Likevel, du kan bli populær om temaet dukker opp på familiemiddagen eller vennefesten. Du møter forberedt:-)

Helsetilsynet logo 150x42
Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Formålet med varselordningen for de alvorligste hendelsene er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, slik at forholdene rettes opp og bidrar til bedre pasientsikkerhet. Plikten til å varsle Helsetilsynet er lagt til virksomheten og ikke til det…
overgrep barn

“Helsepersonell er gitt opplysningsplikt fordi de gjennom sitt arbeid får tilgang til opplysninger om forhold som kan påvirke barns omsorgssituasjon, og fordi de har kompetanse til å vurdere dette.”

20191027 AKNE 150x117

TIDSSKRIFTET forn den norske legeforening har en artikkel om behandling av akner. Høyst aktuell informasjon og til hjelp for den norske tannlege

personvern_002 150x100 Personvernerklæring Focus Media AS - Privacy Data Protection Statement: Personvern; postbasert og nettbasert behandling av personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder for Focus Media AS sine aktiviteter; Tannhelsedatabasen og internettsiden www.tannhjulet.no

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn