20180101 Colosseum stilling 350×110 til topp
20190101 GC LightPro -topp

…Velkommen til tannlegenes profesjonelle startside

Best Dental Care
Tannedam TANNLEGEFORUM 300X145
mobiltelefoner spoofing 150x90

Det øker med telefonoppringninger som vi verken ønsker eller trenger. Blir du nysgjerrig på oppringninger fra ukjente nummer fra inn- og utland, og ringer tilbake? Det kan koste deg dyrt !

2019 IDS 150x100

Vi bringer referat og livstegn fra Europas største Dentalmesse. Produkt- og tjenestenyheter, og bilder

Testing biomaterialer ill 150x113

Artikkelen fra Bondebladet 17.jan.2019 setter lys på genmodifiserende stoffer vi finner i matvarer, bl.a. i oppdrettsfisk (?) – og som Focus advarte om allerede i artikler i 2015: Forskning viser bekymringsfulle data på Privat Label tannfyllingsmaterialer.

NPE LOGO 150x73

Folk må vente i gjennomsnitt 22,5 måneder for å få utbetalt penger fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Regjeringa har gitt penger for å få tida ned.

Arbeidsrelatert handeksem150x113

Tannleger er eksempler på de mest utsatte yrkesgruppene i Legeforeningens Tidsskrifts artikkel: Allergisk håndeksem skyldes hudkontakt med et stoff som igangsetter en immunologisk reaksjon. Den vanligste reaksjonen er en cellemediert, immunologisk reaksjon (type IV-reaksjon). Hyppig forekommende yrkesallergener er hårfargemidler, konserveringsmidler, metaller, gummi, formaldehyd, epoksy, akrylater og isocyanater.

FHI Folkehelseinstituttet

Mange har blitt syke av influensa de siste ukene, men man forventer langt flere syke de neste ukene, og toppen nås muligens i månedskiftet februar/mars melder FHI. Vaksinér deg nå!

Helsetilsynet logo 150x42

Tannleger 11 reaksjoner i 2018, mot 5 i 2017

SLV hamrer Mattilsynet

Når tilsynene kriger mot hverandre – hvem er taperen da?: Mattilsynet publiserte 5. november 2018 en artikkel som definerte produkter med over 6% Hydrogenperoksid som ikke-kosmetiske produkter. Tannlegetidende kommenterte at tannleger dermed trolig kunne kjøpe inn slike produkter. Gleden ble kortvarig

Legelisten 150x57
Datatilsynet bestemte i november 2017 at legene/tannlegene får reservere seg, men Legelisten.no klaget på vedtaket. Personvernnemnda, som er klageorgan for vedtak i Datatilsynet, omgjorde vedtaket til fordel for Legelisten.no. Nemnda konkluderer med at hensynet til informasjonsfrihet veier tyngre enn personvernulempene. NRK har sin artikkel 30.januar 2019  Utdrag fra artikkel og mediadekning her: Nettsiden Legelisten.no har vunnet siste runde…
Helfo inn4 TH 150x85u ramme

For å benytte innslagspunkt 4: Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander, MÅ det foreligge en skriftlig erklæring fra lege/sykehus om at infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko, og der risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling. Nytt av dette året er at de tidligere opplistede tilstandene er fjernet.
Det er derfor av helt avgjørende betydning hvordan legen ordlegger seg i erklæringen, og Tannhjulet har laget et veiledende skriv som tannlegen kan sende med pasienten til legen; Legeinformasjon.

SLV logo 150x34

Tildelingsbrev er en årlig instruks fra ansvarlig departement til de enkelte underliggende virksomheter. Legemiddelverket har fått sitt fra HOD, men “Tannlege” er ikke nevnt ett eneste sted! Hva tenker vi om det?

Paragraf-lovbok 200x123

Vi ble vel lettere forbauset da Giske “Sykemeldte seg” da han ble tatt på sengen? Senere ble Stortingspolitikerne Mazyar Keshvari fra FrP (underslag) og Abid Raja V, advokat som fikk kjeft av Grande, sykmeldte fordi de var “lei seg” – får vi tro… Nå har Høyesterett i en fersk dom slått fast at en som er sykmeldt av legen ikke nødvendigvis er syk i lovens forstand – og dermed har rett til sykepenger. Noen som vil ringe personalavdelingen på Stortinget?

personvern_002 150x100

Privacy Data Protection Statement: Personvern; postbasert og nettbasert behandling av personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder for Focus Media AS sine aktiviteter; Tannhelsedatabasen og internettsiden www.tannhjulet.no

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn